Llwybr Clawdd Offa - Teithiau Cerdded Cylchol a Llinol

Os nad ydych chi’n chwilio am daith gerdded hirfaith ond yr hoffech chi fwynhau gogoniant y Llwybrau, yna mae gennyn ni ddewis gwych o deithiau cerdded byrrach cylchol a llinol. 

50 mlwyddiant - Cas-gwent i Glogwyn Sedbury

50 mlwyddiant - Llwybr Cylchol Newcastle on Clun

50 mlwyddiant - Llwybr Cylchol Trefyclo a Norton

50 mlwyddiant - Llwybr Cylchol Trefynwy i Redbrook

50 mlwyddiant - Llwybrau Cylchol y Castell Gwyn

50 mlwyddiant - Taith Gerdded y Bryniau, Prestatyn

50 mlwyddiant - Taith Gylchol Trefaldwyn

50 mlwyddiant - Taith Penrhyn Lancaut

Cerdded i wallgofrwydd - 4.5 Milltir, taith gerdded Hen Gwrs Rasio Croesoswallt

Cŵn duon dychrynllyd - 8.5 Milltir, dewisiadau ar gyfer llwybr byrrach. Taith gerdded ar ffin Swydd Henffordd - Ceintun, Cefn Hergest a Bryn Rushock

Diwrnodau Allan WWO 1: O amgylch Church Stretton

Diwrnodau Allan WWO 2: O amgylch Craven Arms

Diwrnodau Allan WWO 3: O amgylch Llwydlo

Diwrnodau Allan WWO 4: O amgylch Bishop’s Castle

Dringwch i gyrion y Deyrnas - 8.5 Milltir, taith gerdded Bryn Cwm-sanaham

Dwyrain Trefaldwyn - 3 Milltir, Cymhedrol

Heic Hoffman - 3 Milltir, Llanymynech

Irresistible Offa: Cefn Gwlad Llanandras

Irresistible Offa: Dwyrain Trefaldwyn

Irresistible Offa: Gorllewin Trefaldwyn

Irresistible Offa: Llanymynech

Irresistible Offa: Maesyfed

Irresistible Offa: Taith Fer Llanymynech

Irresistible Offa: Tref Llanandras

Irresistible Offa: Trefyclo

Irresistible Offa: Yr Ystog

Llwybr Cylchol Sir Fynwy 26 - Llanwytherin i Langatwg Lingoed

Llwybr Cylchol y Waun a Cheiriog

Llwybr Hanes Llangollen

Llwybrau Cylchol Sir Fynwy 20 - Llandeilo Gresynni i'r Castell Gwyn

Newcastle - 8.75 Milltir, Taith Gerdded Newcastle on Clun

Oboptu’r ffin - 6.25 milltir, taith gerdded Llanymynech

Offa Hoppa 1: Walton i Geintun

Offa Hoppa 2: Titley i Geintun

Offa Hoppa 3: Llanandras i Geintun

Offa Hoppa 4: Norton i Drefyclo

Offa Hoppa 5: Cnwclas i Drefyclo

Offa Hoppa 6: Five Turnings i Drefyclo

Rail2Trail Cas-gwent i Sedbury ac yn ôl

Rail2Trail Taith Gylchol Bryniau Prestatyn

Rail2Trail Taith Gylchol Cas-gwent i Dyndyrn

Rail2Trail Taith Gylchol Trefyclo a Norton

Rail2Trail Taith Gylchol Trefyclo i Stowe

Rail2Trail Taith Gylchol y Trallwng

Rail2Trail Taith Gylchol y Waun 1

Rail2Trail Taith Gylchol y Waun 2

Taith Gerdded Graigfechan, 5.8 milltir

Taith gerdded gylchol Ardd-lin 3

Taith gerdded gylchol y Waun ac Afon Ceiriog

Taith Gylchol Sir Fynwy 18 - Trefynwy i King’s Wood

Taith gylchol Trotian a Throedio Llanddingad i’w cherdded, ei seiclo neu ei marchogaeth.

Taith Hanes Llangynhafal Hendrerwydd, Llwybr Glas - 4.8 Milltir

Taith Tŵr a Rhagfuriau - Taith gerdded 7 milltir o Sylatyn i Fronygarth.

Taith Tŵr a Rhagfuriau - Taith gerdded 7 Milltir o Sylatyn i Fronygarth.

Teithiau Cerdded Cylchol Sir Fynwy 9 - Mynwy i Redbrook

Teithiau cerdded o amgylch Parc Gwledig Tŷ Mawr

Teithiau Hanes Llangynhafal a Hendrerwydd, Llwybr Coch - 4.3 Milltir

WWO 1: Chwareli a Choetiroedd, 4.5 Milltir, Pontesbury

WWO 10: Y Gigfran a’r Ehedydd, 6 Milltir, Bucknell a Stowe Hill

WWO 11: Clawdd Offa a chopa'r byd, 9.5 Milltir, Bucknell

WWO 12: Glan yr Afon a Dyfrgwn, 5 Milltir, Redlake a Teme

WWO 13 ‘Y Tir Diffaith’ yng nghysgod ‘Cadair y Diafol’, 5.5 Milltir, The Bog a Stiperstones

WWO 14 Coedwigoedd a Diwydiant, 7 Milltir, Pontesbury

WWO 15: Dyffryn euraidd wrth droed bryniau Long Mynd, 6.5 Milltir, Darnford Valley

WWO 16: Dilyn traciau hynafol fyny fry ar Cothercott Hill, 4.5 Milltir, Picklescott

WWO 17: ‘Battlestones’ a ‘Sharpstones’, 4.5 Milltir, Cardington Moor.

WWO 18: Wenlock Edge a ffermdir Ape Dale, 4.5 Milltir, Wenlock Edge

WWO 2: Pathewod ac Archangylion, 4 Milltir, Hope Valley

WWO 3: Llonyddwch a chopaon coed, 4 Milltir, Bromlow Callow

WWO 4: Y Barcud a’r Gylfinir, 4.5 Milltir, Prolley Moor

WWO 6: Ysgyfarnogod a bwncathod, 6.5 Milltir, Oakeley Mynd

WWO 7: Bryngaerau hynafol a choetiroedd, 6 Milltir, Burry Ditches

WWO 8 Gwlad y Gororau a blas o Glawdd Offa, 4 Milltir, Graig Hill.

WWO 9: Dolydd a choedwigoedd, 5.5 milltir, Darky Dale