Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Yn agos at Drefyclo, ar gyrion teyrnas Offa, mae’r daith gerdded heriol hon yn cyrraedd y Clawdd ar ei mwyaf trawiadol. Os nad yw hynny'n ddigon ynddo’i hun, mae'n sicr bod yr olygfa’n fwy na digon o wobr. Yn awyr glir y gwanwyn mae mynyddoedd Cymru gyda’u copaon dan eira yn disgleirio ar y gorwel. O dan eich traed, mae rhagfuriau castellog traphont Cnwclas yn eich atgoffa amddiffynfeydd chwedlonol Castell Arthuraidd Cnwclas. 

 Mae llwybr byrrach i’w weld yn  y PDF isod  

Download walk details