Skip to main content

Cyngor ar sut i ddefnyddio’r wefan

Fy nghyfrif

Pam ddylwn i gofrestru?

Er mwyn ychwanegu gwybodaeth (fel ffotograffau neu restriad busnes) at y map  neu i gadw teithlen rydych chi wedi’i chreu, bydd angen i chi greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Gallwch wneud hyn ar y dudalen Cofrestru

Rydw i wedi anghofio fy enw defnyddiwr

Os ydych chi wedi anghofio eich enw defnyddiwr, gallwch hefyd fewngofnodi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru. I wneud hyn, ewch i’r dudalen Mewngofnodi a rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y bocs ‘Enw Defnyddiwr’.

Rydw i wedi anghofio fy nghyfrinair

Gallwch ailosod eich cyfrinair drwy wasgu’r botwm ‘Wedi anghofio fy nghyfrinair’ ar y dudalen Mewngofnodi.  Ar ôl nodi eich cyfeiriad e-bost, bydd dolen yn cael ei hanfon atoch er mwyn ailosod eich cyfrinair.

Os nad yw’r e-bost hwn yn cyrraedd ar ôl ychydig funudau, edrychwch yn eich ffolder sbam neu sothach.

Sut i ddefnyddio'r map rhyngweithiol

Gellir gweld y map ar gyfer pob llwybr ar dudalen Gwybodaeth y llwybr ac ar y dudalen Creu eich taith eich hun.

 

 

Sut alla i weld gwybodaeth ar y map?

Defnyddiwch yr hidlwyr map i arddangos gwahanol fathau o wybodaeth ar y map. I ehangu’r blwch hidlwyr map cliciwch ar y blwch gyda saeth felen ar ochr chwith y map.

Dewiswch o un o’r tri chategori o wybodaeth ar y chwith:

 • Cyffredinol
 • Marchogaeth
 • Beicio

Bydd clicio ar y blychau ar y dde yn dangos y categori hwnnw o wybodaeth ar y map.

Cliciwch ar farciwr ar y map i ddarganfod mwy.

Sut mae defnyddio'r gyfrifiannell pellter?

Mae’r gyfrifiannell pellter yn caniatáu i chi dynnu llinell ar y map – er enghraifft ar hyd rhan o’r llwybr neu o’r llwybr i leoliad gerllaw, fel caffi neu westy. Mae’n rhoi pellter y llinell honno i chi ac yn caniatáu i chi gynhyrchu proffil graddiant y llinell.

Mae’r offeryn cyfrifiannell pellter ar ochr dde uchaf y map rhyngweithiol. Cliciwch ar y botwm i alluogi’r gyfrifiannell.

Defnyddiwch yr offeryn map ‘Draw Walk’ (ar ochr dde’r map) i dynnu llinell rhwng y pwyntiau rydych chi am eu mesur ar y map. Bydd clicio ar y map yn ychwanegu pwynt arall. Cliciwch ddwywaith ar eich pwynt olaf ar y map i ddiweddu’r llinell.

Bydd hyd y llinell yn cael ei arddangos mewn milltiroedd a km ar gornel dde uchaf y map.

I ddileu’r llinell rydych chi wedi’i thynnu, defnyddiwch yr offeryn ‘Clear Map’ ar ochr dde’r map.

I greu proffil o uchder y llinell rydych chi wedi’i thynnu cliciwch ar y botwm ‘Generate’ ar gornel dde uchaf y map. Bydd y proffil i’w weld o dan y map.

Sut i ddefnyddio'r dudalen Creu eich taith eich hun

Ar y dudalen creu eich taith eich hun gallwch ddewis gwybodaeth ar y map (fel llety neu lefydd i ymweld â nhw) a chreu taith trwy ychwanegu’r llefydd hyn at gynlluniwr teithlen ddyddiol. Gallwch gadw eich teithlen i ‘Fy Rycsac’ (rhaid bod gennych gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i wneud hyn) er mwyn i chi allu ei gweld, ei hargraffu, ei rhannu a’i golygu yn nes ymlaen.

Sut ydw i'n creu teithlen?

Ar y map ‘Creu eich taith eich hun’, dewiswch y lleoliadau yr ydych am eu hychwanegu at eich teithlen drwy ddefnyddio’r offeryn hidlydd map.

Cliciwch farciwr ar y map ac yna cliciwch y botwm ‘Ychwanegu at y Cynlluniwr Teithlenni’. Mae hyn yn ychwanegu’r lleoliad at y rhestr ‘Pwyntiau wedi’u cadw’ sy’n cael ei arddangos o dan y map.

Llusgwch leoliadau yn y rhestr ‘Pwyntiau wedi’u cadw’ i’r diwrnod(au) perthnasol ar y Cynlluniwr. Os byddwch chi’n newid eich meddwl gallwch chi ddefnyddio’r groes goch i dynnu lleoliad o’r Cynlluniwr neu gallwch lusgo’r lleoliad i ddiwrnod gwahanol.

I arbed eich teithlen, cliciwch ar y botwm ‘Cadw yn Fy Rycsac’ o dan y Cynlluniwr.

Sut alla i weld, rhannu neu olygu taith rwyf wedi'i chreu o'r blaen?

Gallwch weld unrhyw deithlenni rydych chi wedi’u cadw trwy glicio ar y botwm ‘Fy Rycsac’ ar yr ochr dde ar ben pob tudalen.

Ar y dudalen ‘Fy Rycsac’ gallwch:

 • Weld teithlen
 • Rhannu teithlen ar e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol
 • Creu pdf o’ch teithlen
 • Golygu teithlen
 • Dileu teithlen

Ychwanegu neu olygu gwybodaeth ar y wefan

Gallwch ychwanegu gwybodaeth am y llwybrau i’r wefan. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei harddangos ar y map rhyngweithiol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Ffotograffau
 • Llefydd arbennig rydych chi wedi ymweld â nhw
 • Os ydych chi’n berchen neu’n rheoli busnes a allai fod o ddiddordeb i ddefnyddwyr y Llwybrau Cenedlaethol (e.e. llety, caffi, siop feicio) gallwch ychwanegu manylion at y map.

I wneud hyn ewch i’r dudalen ‘Ychwanegu eich gwybodaeth’ ar gyfer y llwybr perthnasol.

Sut alla i ychwanegu llety i'r wefan?

Os nad yw eich eiddo eisoes ar y map, ewch i’r dudalen ‘Ychwanegu eich gwybodaeth’ ar gyfer y llwybr yr ydych chi agosaf ato a chliciwch ar y botwm ‘Darganfod mwy’ o dan ‘Rhestru eich llety’. Os yw eich eiddo ar y map eisoes yna dilynwch y cyfarwyddiadau i hawlio’ch rhestriad.

I greu rhestriad newydd, llenwch y ffurflen gyda gwybodaeth am eich eiddo. Sylwch fod y meysydd sydd â seren goch yn orfodol.

Bydd clicio ar y blwch ‘Llwybrau’ yn caniatáu i chi ddewis enw’r llwybr perthnasol. Os ydych chi wedi’ch lleoli ar fwy nag un llwybr gallwch ychwanegu sawl llwybr.

Er mwyn sicrhau bod eich eiddo’n ymddangos yn y lleoliad cywir ar y map, dechreuwch deipio’r cyfeiriad yn y blwch ‘Chwilio cyfeiriad’. Bydd clicio ar gyfeiriad sy’n ymddangos yn ychwanegu marciwr at y map. Os nad yw’r cyfeiriad cywir yn ymddangos, ceisiwch nodi’r cod post yn lle. Unwaith y bydd y marciwr ar y map gellir newid y lleoliad trwy lusgo’r marciwr.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm ‘creu rhestriad newydd’ ar waelod y dudalen.

Rhaid cymeradwyo rhestriadau newydd cyn eu cyhoeddi. Gall hyn gymryd nifer o ddiwrnodau.

Sut alla i ychwanegu fy musnes i'r wefan?

Os ydych chi’n berchen neu’n rheoli busnes a allai fod o ddiddordeb i ddefnyddwyr y llwybr, gallwch ei ychwanegu at y map rhyngweithiol. Os yw’ch busnes eisoes ar y map yna dilynwch y cyfarwyddiadau i hawlio’r rhestriad.

I greu rhestriad newydd ewch i’r dudalen ‘Ychwanegu eich gwybodaeth’ ar gyfer y llwybr yr ydych chi agosaf ato a chliciwch ar y botwm ‘Darganfod mwy’ o dan ‘Hyrwyddo eich busnes’.

Llenwch y ffurflen gyda gwybodaeth am eich busnes. Sylwch fod meysydd sydd â seren goch yn orfodol.

Bydd clicio ar y blwch ‘Llwybrau’ yn caniatáu i chi ddewis enw’r llwybr perthnasol. Os ydych chi wedi’ch lleoli ar fwy nag un llwybr gallwch ychwanegu sawl llwybr.

Er mwyn sicrhau bod eich busnes yn ymddangos yn y lleoliad cywir ar y map, dechreuwch deipio’r cyfeiriad yn y blwch ‘chwilio cyfeiriad’. Bydd clicio ar gyfeiriad sy’n ymddangos yn ychwanegu marciwr at y map. Os nad yw’r cyfeiriad cywir yn ymddangos, ceisiwch nodi’r cod post yn lle. Unwaith y bydd y marciwr ar y map gellir newid ei leoliad trwy lusgo’r marciwr.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm ‘creu rhestriad newydd’ ar waelod y dudalen.

Rhaid cymeradwyo rhestriadau newydd cyn eu cyhoeddi. Gall hyn gymryd nifer o ddiwrnodau.

Sut mae ychwanegu fy ffotograffau o'r llwybr at y wefan?

Os ydych chi wedi tynnu ffotograffau gwych allan ar y llwybrau gallwch eu rhannu trwy eu hychwanegu at y map rhyngweithiol.

I wneud hyn ewch i’r dudalen ‘Ychwanegu eich gwybodaeth’ ar gyfer y llwybr y tynnwyd eich ffotograff arno a chliciwch ar y botwm ‘Darganfod mwy’ o dan ‘Rhannu eich ffotograffau’.

Llenwch y ffurflen gyda manylion eich ffotograff. Sylwch fod meysydd sydd â seren goch yn orfodol.

Bydd clicio ar y blwch ‘Llwybrau’ yn caniatáu i chi ddewis enw’r llwybr perthnasol.

Er mwyn sicrhau bod eich ffotograff yn ymddangos yn y lleoliad cywir ar y map, dechreuwch deipio enw’r lle yn y blwch ‘chwilio cyfeiriad’. Bydd clicio ar gyfeiriad sy’n ymddangos yn ychwanegu marciwr at y map. Os nad yw’r cyfeiriad cywir yn ymddangos, ceisiwch nodi’r cod post yn lle. Unwaith y bydd y marciwr ar y map gellir newid ei leoliad trwy lusgo’r marciwr.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm ‘creu rhestriad newydd’ ar waelod y dudalen.

Rhaid cymeradwyo rhestriadau newydd cyn eu cyhoeddi. Gall hyn gymryd nifer o ddiwrnodau.

Sut mae ychwanegu man diddorol i'r wefan?

Gallwch ychwanegu atyniad i ymwelwyr neu fan diddorol i’r wefan trwy ei ychwanegu at y map rhyngweithiol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o amgueddfa neu oriel wych i olygfa anhygoel.

I wneud hyn ewch i’r dudalen ‘Ychwanegu eich gwybodaeth’ ar gyfer y llwybr y mae’r atyniad agosaf ato a chliciwch ar y botwm ‘Darganfod mwy’ o dan ‘Atyniadau i ymwelwyr, mannau diddorol’.

Llenwch y ffurflen gyda gwybodaeth am yr atyniad. Sylwch fod meysydd sydd â seren goch yn orfodol.

Bydd clicio ar y blwch ‘Llwybrau’ yn caniatáu i chi ddewis enw’r llwybr perthnasol.

Er mwyn sicrhau bod yr atyniad yn ymddangos yn y lleoliad cywir ar y map, dechreuwch deipio enw’r lle yn y blwch ‘chwilio cyfeiriad’. Bydd clicio ar gyfeiriad sy’n ymddangos yn ychwanegu marciwr at y map. Os nad yw’r cyfeiriad cywir yn ymddangos, ceisiwch nodi’r cod post yn lle. Unwaith y bydd y marciwr ar y map gellir newid ei leoliad trwy lusgo’r marciwr.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm ‘creu rhestriad newydd’ ar waelod y dudalen.

Rhaid cymeradwyo rhestriadau newydd cyn eu cyhoeddi. Gall hyn gymryd nifer o ddiwrnodau.

Sut mae diweddaru rhestriad sydd eisoes ar y wefan?

Os ydych chi eisoes wedi hawlio’r rhestriad yna byddwch chi’n gallu ei weld a/neu ei olygu trwy fewngofnodi i’ch cyfrif ac yna clicio ar y botwm ‘Fy nghyfraniadau’ (ar yr ochr dde ar ben y dudalen).

 

Sut ydw i'n hawlio'r rhestriad ar gyfer fy llety neu fusnes?

Rhestriad llety

Os nad ydych wedi hawlio’r rhestriad (h.y. nid yw’n ymddangos ar eich tudalen ‘Fy nghyfraniadau’) chwiliwch am y busnes ar y map a chliciwch ar y botwm ‘Darganfod mwy’.

Ar y dudalen rhestriadau, sgroliwch i lawr i’r adran ‘Ai hwn yw eich busnes chi’ a chliciwch ar y botwm ‘Hawlio’r rhestriad hwn’ (os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi, cliciwch y botwm ‘Cysylltwch â ni’).

Rhestriad busnes

Os nad yw’r rhestriad i’w weld ar eich tudalen ‘Fy nghyfraniadau’ (pan fyddwch wedi mewngofnodi) yna cysylltwch â ni.

 

 

Mae fy llety/busnes/ffotograff yn y lle anghywir ar y map

I newid lleoliad eich rhestriad ar y map, mewngofnodwch a chliciwch ar y botwm ‘Fy nghyfraniadau’.

Cliciwch ‘Golygu’ i olygu’r rhestr berthnasol a sgroliwch i lawr y dudalen i’r map.

Os yw’r marciwr yn agos at y lleoliad cywir yna gallwch lusgo’r marciwr i’r lle iawn. Fel arall gallwch chi nodi’r cyfeiriad (neu’r cod post) yn y blwch ‘Chwilio cyfeiriad’ er mwyn rhoi marciwr newydd ar y map.

Sut ydw i'n dileu rhestriad fy llety neu fusnes?

I dynnu rhestriad oddi ar y wefan, mewngofnodwch, ewch i dudalen ‘Fy nghyfraniadau’ a chliciwch ar y groes goch wrth ymyl y rhestriad yr ydych am ei ddileu.

 

Alla i gael ffeil GPX ar gyfer y llwybr?

Gallwch chi lawrlwytho ffeil GPX pob llwybr trwy glicio ar y botwm o dan gornel dde waelod y map rhyngweithiol (mae’r map i’w weld ar dudalen Gwybodaeth y Llwybr a thudalen Creu eich teithlen eich hun y llwybr.

Bydd clicio ar y botwm ‘Lawrlwytho GPX y daith’ yn lawrlwytho’r ffeil.

 

 

Angen mwy o gymorth?

Os oes angen cymorth technegol arnoch, er enghraifft ar gyfer problemau gyda’ch cyfrif neu’ch rhestriad,  cysylltwch â ni.

 

Oes gennych chi gwestiwn am y Llwybrau Cenedlaethol?

Mae gen i gwestiwn am un o'r llwybrau

Os oes gennych chi gwestiwn am un o’r llwybrau, cysylltwch â’r Swyddog Llwybrau perthnasol. Gallwch wneud hyn ar y dudalen Gwybodaeth am y Llwybr.

 

Mae gen i gwestiwn cyffredinol am y Llwybrau Cenedlaethol

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â’r Llwybrau Cenedlaethol,

 

 

Ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau

Cysylltwch â ni gydag ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau.