Skip to main content

Y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Llwybr Glyndŵr

Dathlwch hanes diwylliant a natur Cymru drwy ddilyn ôl troed Owain Glyndŵr ar hyd y llwybr heddychlon hwn.

DYSGWCH FWY
Llwybr Clawdd Offa

Byddwch yng nghanol hanes a bywyd gwyllt ger yr heneb hon o’r 8fed ganrif ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

DYSGWCH FWY
Llwybr Arfordir Sir Benfro

Dilynwch yr arfordir mwyaf syfrdanol ym Mhrydain heibio i glogwyni geirwon, cildraethau cysgodol a thraethau godidog.

DYSGWCH FWY

Beth am gael eich ysbrydoli gan un o’r teithiau a awgrymir gennym isod?

Creu eich taith eich hun

Dewiswch Lwybr a defnyddiwch y cynllunydd taith i greu eich taith eich hun.

Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar y Llwybrau Cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth

Llwybrau Cenedlaethol

Dysgu mwy am y Llwybrau sy’n rhoi cyfle i chi archwilio’r gorau sydd gan Gymru a Lloegr i’w gynnig.

DYSGWCH FWY
Siop

Mae popeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich antur Llwybr Cerdded Mawr ar gael yn Siop y Llwybrau

DYSGWCH FWY
Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu adborth am y Llwybr, rydyn ni’n barod iawn i helpu.

DYSGWCH FWY