English

Diweddariad COVID-19

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar fynediad i fannau gwyrdd

Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd a llesiant, ond dilynwch y canllawiau er mwyn cadw’n ddiogel a diogelu eraill os gwelwch yn dda.

Nid oes hawl i fwy na dau ddod ynghyd mewn parciau a mannau cyhoeddus eraill, a bydd yr heddlu’n gorfodi hyn

Dysgu mwy

Y cyngor wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus yn Lloegr yw:

  • Arhoswch yn lleol a defnyddiwch fannau agored sy’n agos at eich cartref pan fo’n bosib – peidiwch â theithio’n ddiangen
  • Dylech fynd y tu allan ar eich pen eich hun neu gydag aelodau sy’n byw yn eich cartref yn unig
  • Cadwch bellter o 2 fetr o leiaf rhyngoch chi ac unrhyw un o’r tu allan i’ch cartref bob amser
  • Dilynwchh fesurau glanweithdra pan fyddwch chi tu allan, a golchwch eich dwylo yn syth pan fyddwch chi yn ôl i mewn
  • Glanhewch a diheintiwch yn rheolaidd wrthrychau ac unrhyw arwynebedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml
  • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad, ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol a gadewch glwydi fel ag yr oeddynt cyn i chi fynd drwyddyn nhw, neu dilynwch gyfarwyddiadau ar arwyddion.
  • Parchwch bobl eraill a gwarchodwch yr amgylchedd naturiol. Cofiwch y gall eich gweithredoedd effeithio ar fywydau pobl a’u bywoliaeth.

Arhoswch gartref. Achubwch fywydau. https://www.gov.uk/coronavirus

Y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Glyndŵr’s Way

Celebrate Welsh cultural and natural history in the footsteps of Owain Glyndŵr on this peaceful trail

DYSGWCH FWY
Offa's Dyke Path

Be surrounded by history and wildlife beside the 8th Century ancient monument along the English Welsh Border

DYSGWCH FWY
Pembrokeshire Coast Path

Follow the most breathtaking coastline in Britain past rugged cliffs, sheltered coves and stunning beaches

DYSGWCH FWY

Beth am gael eich ysbrydoli gan un o’r teithiau a awgrymir gennym isod?

Creu eich taith eich hun

Dewiswch Lwybr a defnyddiwch y cynllunydd taith i greu eich taith eich hun.

Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar y Llwybrau Cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth

Llwybrau Cenedlaethol

Dysgu mwy am y Llwybrau sy’n rhoi cyfle i chi archwilio’r gorau sydd gan Gymru a Lloegr i’w gynnig.

DYSGWCH FWY
Siop

Mae popeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich antur Llwybr Cerdded Mawr ar gael yn Siop y Llwybrau

DYSGWCH FWY
Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu adborth am y Llwybr, rydyn ni’n barod iawn i helpu.

DYSGWCH FWY