PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Glyndŵr’s Way

Celebrate Welsh cultural and natural history in the footsteps of Owain Glyndŵr on this peaceful trail

DYSGWCH FWY
Offa's Dyke Path

Be surrounded by history and wildlife beside the 8th Century ancient monument along the English Welsh Border

DYSGWCH FWY
Pembrokeshire Coast Path

Follow the most breathtaking coastline in Britain past rugged cliffs, sheltered coves and stunning beaches

DYSGWCH FWY

Beth am gael eich ysbrydoli gan un o’r teithiau a awgrymir gennym isod?

Creu eich taith eich hun

Dewiswch Lwybr a defnyddiwch y cynllunydd taith i greu eich taith eich hun.

Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar y Llwybrau Cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth

Llwybrau Cenedlaethol

Dysgu mwy am y Llwybrau sy’n rhoi cyfle i chi archwilio’r gorau sydd gan Gymru a Lloegr i’w gynnig.

DYSGWCH FWY
Siop

Mae popeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich antur Llwybr Cerdded Mawr ar gael yn Siop y Llwybrau

DYSGWCH FWY
Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu adborth am y Llwybr, rydyn ni’n barod iawn i helpu.

DYSGWCH FWY