English

Diweddariad COVID 19

Gwybodaeth Ddiweddaraf am y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf: Dydd Llun 21 Rhagfyr

Pwysig: Ni chaiff y wefan hon ei diweddaru rhwng 21 Rhagfyr a dechrau mis Ionawr 2021

Mae Cymru gyfan yn lefel 4 – y lefel uchaf posibl gyda chyfyngiadau llymach i reoli lledaeniad coronafeirws e.e. teithio hanfodol yn unig a chau manwerthu nad yw’n hanfodol.

 Yn ystod clo lefel 4, mae’r llwybr cyfan ar agor ac nid oes unrhyw gau oherwydd y coronafeirws. Fodd bynnag, dim ond i’r rhai sy’n gallu cerdded, rhedeg neu feicio o’u cartrefi y bydd ar gael. Dilynwch ein canllawiau ar gyfer cerdded amser mwy diogel wrth gadw at y cyfyngiadau teithio sydd ar waith.

Mae’r mesurau ynyg Ngymru yn wahanol i’r rhai a geir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  Mae’r rheoliadau a’r canllawiau’n medru newid ar fyr rybudd, felly os ydych yn ymweld yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig, fod bynnag, bod pawb yn dilyn y cyfyngiadau a’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru.  Darllenwch Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

NI: https://www.gov.uk/coronavirus

Scottish https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/

UK: https://www.gov.uk/coronavirus

  • Dilynwch reolau pellter cymdeithasol a chanllawiau glanhau dwylo.
  • Darllenwch y canllawiau coronofirws diweddaraf ar gyfer ymweld â Cymru
  • Gwiriwch am y gwyriadiau cyfredol y llwybr dros dro diweddaraf

 

 

Teithlenni'r Llwybr

Llwybr Glyndŵr

Cliciwch ar y botwm chwarae i weld uchafbwyntiau Llwybr Glyndŵr

DIWRNODAU

9

PELLTER

135km

Gwybodaeth am y Llwybr

Dewch o hyd i ffeithiau defnyddiol a dysgwch fwy am Lwybr Glyndŵr isod.

Am y llwybr

Mae Llwybr Glyndŵr yn Llwybr Cenedlaethol 135 milltir (271 km) o hyd sy’n ymdroelli trwy weundir agored, tir ffermio, coetir a choedwigoedd canolbarth Cymru. Gan ddechrau yn Nhrefyclo a gorffen yn y Trallwng, mae’r llwybr wedii enwi ar ôl Owain Glyndŵr, Tywysog Cymru ac arweinydd cenedlaetholgar Cymru’r Oesoedd Canol a drefnodd wrthryfel yn erbyn brenin Lloegr, Harri IV, yn 1400. 

Does dim rhaid i chi gerdded y llwybr i gyd ar un tro i fwynhau’r hyn sydd ganddo i’w gynnig. Gallwch ei fwynhau fel cyfres o deithiau cerdded diwrnod. 

 

Archwilio’r llwybr

Gall unrhyw un sy’n weddol ffit gerdded Llwybr Glyndŵr, er ei fod yn ddigon bryniog, yn aml yn disgyn i loriau’r cymoedd ac esgyn i gopaon y bryniau sawl gwaith mewn diwrnod. Dylech fod yn ymwybodol ei fod yn croesi tir sydd weithiau’n arw ac anghysbell. Bydd y gallu i ddefnyddio cwmpawd yn fendith os yw’n niwlog. 

Gellir mwynhau Llwybr Glyndŵr ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Daw’r haf â diwrnodau hir a phoeth (weithiau) ond mae’n well gan rai pobl flodau gwyllt y gwanwyn neu liwiau hardd yr hydref.

Yn y gaeaf, mae canolbarth Cymru dan flanced o eira yn olygfa a hanner. Fodd bynnag, rhaid cadw hinsawdd Cymru, lle mae glaw yn bosibl ar unrhyw adeg, mewn cof, a chofio hefyd fod rhai o’r llefydd aros ar gau dros y gaeaf. Felly mae’n bwysig cario dillad addas. Cofiwch hefyd mai ychydig o olau dydd sydd yn y gaeaf (dim ond tua wyth awr ganol gaeaf). 

Mae’r llwybr yn dechrau wrth gloc y dref yn Nhrefyclo ac yn gorffen wrth y gamlas yn y Trallwng. Dyma’r ffordd y mae’r rhan fwyaf o bobl yn cerdded y llwybr. Gallwch fynd y ffordd arall, ond bydd hynny’n fwy o her. 

Beth sy’n arbennig am y llwybr?

Mae Llwybr Glyndŵr yn mynd â chi at rai o nodweddion tirweddol gorau Cymru gan gynnwys bryniau tawel Sir Faesyfed, glannau Cronfa ddŵr Clywedog a Phumlumon â’i garped o rug. Mae golygfeydd arbennig dros Gader Idris, Llyn Efyrnwy, Mynyddoedd Cambria a’r Golfa. Mae’r llwybr yn cyrraedd ei bwynt uchaf yn Foel Fadian (1530 troedfedd/510m) ac ar ddiwrnod clir mae golygfeydd o ddyffryn mawreddog Dulas hyd at Fachynlleth a’r môr. 

Mae’r Llwybr hwn yn eich tywys trwy ardal ffermio go iawn. Un o brif atyniadau’r Llwybr yw’r pleser o gerdded trwy dir gwaith, does dim byd yn artiffisial am y tir hwn. 

 

Darganfod hanes a chefn gwlad gogoneddus

Cewch gyfle i ymweld â chestyll ac amgueddfeydd ac archwilio llynnoedd a dyfrffyrdd wrth i chi gerdded y llwybr tawel hwn drwy berfeddwlad Cymru.

Creu eich taith eich hun

Wedi'ch ysbrydoli? Gallwch greu teithlen bersonol a dechrau cynllunio'ch ymweliad â’r Llwybr Cenedlaethol hwn yma.