Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae Neuadd Abaty Cwm-hir yn adeilad rhestredig Gradd II* ac yn un o'r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth y Diwygiad Gothig Fictoraidd yng Nghymru.

Wedi'i adeiladu yn 1834 gan Thomas Wilson yr arloeswr Fictoraidd mawr, cafodd y tŷ ei ddyblu o ran maint gan y teulu Philips yn 1869, a ychwanegodd yr ystafell snwcer yn 1894. Poundley and Walker o Lerpwl oedd y penseiri.

Prynodd Paul a Victoria Humpherston y Neuadd ddiwedd 1997 a threulio 9 mlynedd yn ei adfer i fod yn adeilad Gothig ysblennydd, gydag ystafelloedd hardd a chasgliadau hynod ddiddorol. Mae gerddi a thir y Neuadd hefyd wedi'u hadfer er mwyn i ymwelwyr eu mwynhau. Ymhlith y nodweddion yno mae gardd furiog 1.5 erw, lawntiau a therasau eang, coetir cymysg, llyn a rhaeadr.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Abaty Cwm Hir, Powys LD1 6PH, DU