Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Cwcis ar Wefan y Llwybr Cenedlaethol 

Mae cwcis yn ffeiliau sy’n cael eu cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. 

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio gwefan y Llwybrau Cenedlaethol, fel pa dudalennau rydych chi’n ymweld â nhw. 

Rydym yn defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. 

Mae’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn disgyn i ddau gategori. Mae’r rhain yn cynnwys cwcis sy’n hanfodol er mwyn i’r wefan weithio’n gywir a chwcis at ddibenion cyfathrebu a marchnata. Mae’r rhain yn cynnwys cwcis gan Google Analytics. 

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych chi’n defnyddio’r wefan er mwyn i ni allu ei gwella yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu’r data am sut rydych chi’n defnyddio’r wefan hon. 

Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy’n storio gwybodaeth ddienw am: 

  • sut y cyrhaeddoch chi’r wefan 
  • y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw ar nationaltrail.co.uk, a faint o amser rydych chi’n ei dreulio ar bob tudalen 
  • beth rydych chi’n clicio arno tra byddwch yn ymweld â’r wefan 

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis a all gael eu gosod gan wefannau trydydd parti, a gwneud pethau fel mesur sut rydych yn gwylio fideos YouTube. 

Rydym yn defnyddio cwcis sy’n cofio eich gosodiadau. Mae’r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio eich dewisiadau a’ch manylion mewngofnodi a’r dewisiadau a wnewch. Gwneir hyn er mwyn personoli eich profiad o ddefnyddio’r wefan. 

Cwcis swyddogaethol 

Mae’r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel cofio eich cynnydd wrth i chi gynllunio taith. Mae cwcis swyddogaethol yn hanfodol er mwyn i’r safle weithio’n llwyddiannus a byddant ymlaen yn ddiofyn. 

Cwcis marchnata 

Gallwch ddewis derbyn cwcis marchnata ar y Dudalen Hafan. Mae’r rhain yn ein galluogi i fonitro sut mae’r wefan yn cael ei defnyddio, ond nid ydynt rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i ni. 

Dysgwch fwy am y cwcis a ddefnyddir ar wefannau’r Llywodraeth  yma