Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae Llwybr Hanes Llangollen yn daith drawiadol chwe milltir o hyd. Mae’n cychwyn yn Llangollen ac yn ymweld â sawl lleoliad hanesyddol o bwys - fel Rhaeadr y Bedol. Gall rhai darnau o’r Llwybr fod yn heriol gyda chamfeydd, gatiau mochyn a grisiau serth. Yn enwog am y bryniau cyfagos ac afon Dyfrydwy, mae gan Langollen rywbeth i’w gynnig i bob ymwelydd. Mae digon o lefydd i fwyta, yfed ac aros sy’n addas ar gyfer pob cyllideb. Cewch fynd am dro ar hyd Promenâd Fictoria i Barc Glan yr Afon am bicnic neu i wylio’r afon yn llifo o dan y bont. Dyma ganolfan wych ar gyfer archwilio’r ardal ac mae Llwybr Hanes Llangollen yn un o’r ffyrdd gorau o wneud hyn.

Gallwch weld y llwybr ar ViewRanger neu ewch i Dee Valley Walks am gyfarwyddiadau’r llwybr.

Ewch i wefan Croeso Cymru am ragor o wybodaeth neu syniadau eraill am deithiau cerdded gwych a phethau eraill i’w gwneud yng Nghymru.

 

Download walk details