Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dyma daith gylchol hyfryd fydd yn mynd â chi drwy gefn gwlad prydferth yr Ystog, drwy goetiroedd a gwarchodfeydd natur a gall cerddwyr weld popeth o weddillion y fryngaer o’r Oes Haearn i’r chwarel a’r mwynglawdd ger Bryn Todleth.

Pellter: 8.8km

I gael rhagor o wybodaeth archaeolegol am y dref hon, gan gynnwys map sy’n cynnwys awgrymiadau rhyngweithiol cliciwch ar y ddolen: Papiau CPAT

 

 

Download walk details Download walk details