Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dyma daith gerdded linol sy’n 5.5 milltir o hyd ac yn cynnwys rhywfaint o ddringo. Mae’n arwain i Rushock Hill lle ceir golygfeydd godidog ar draws Swydd Henffordd a Chymru. Mae’r darn cyntaf ar Lwybr Mortimer, a cheir arwyddbyst gwyrdd a gwyn yn aml i’ch helpu. Mae’r darn olaf ar Lwybr Clawdd Offa lle ceir arwyddbyst mesen (Llwybr Cenedlaethol) i’ch cynorthwyo. Caniatewch 3 awr.

Download walk details