Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae’r daith hon drwy hanes yn cychwyn gyda chylch cerrig o’r Oes Efydd, Tŵr Fictorianaidd a thŵr gwylio o’r Ail Ryfel Byd ar Fryn Sylatyn. Does fawr o fannau ar hyd yr 80 milltir, ble mae clawdd pridd a ffos lydan Clawdd Offa i’w gweld mor drawiadol ag yma. Dim ond yr olygfa bell o Gastell y Waun o’r 14eg ganrif sydd gystal.

 

Gweler y PDF isod am lwybr byrrach

 

Download walk details