Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dewch i grwydro cefn gwlad Sir Fynwy ar droed, ar gefn ceffyl neu ar gefn beic mynydd. Bydd yn ddiwrnod gwych i’r teulu.

Cewch fwynhau golygfeydd trawiadol i gyfeiriad y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog, a chadwch olwg am fywyd gwyllt bendigedig. Cewch hefyd ddarganfod treftadaeth gudd ar y Llwybr Trotian a Throedio sy’n 5.5 milltir o hyd.

Mae Treowen yn dŷ bendigedig sy’n dyddio’n ôl i 1627. Dyma dŷ - y talaf yn Sir Fynwy o bosib - y dylid ymweld ag ef ar y llwybr. Heb os nac oni bai, mae’n lleoliad o bwys yn y dirwedd.

Mwynhau ymweld â chestyll? Beth am alw heibio i adfeilion Castell Llanddingad, un o’r 400 a rhagor o gestyll yng Nghymru. Lawrlwythwch y Llwybrau Trotian a Throedio am brofiad rhyngweithiol gwych i’r teulu cyfan, neu fe allwch weld y llwybr ar Viewranger.

Ewch i wefan Croeso Cymru am ragor o wybodaeth ac am syniadau eraill am deithiau cerdded gwych a phethau eraill i’w gwneud yng Nghymru.

Download walk details