Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Byddwch yn croesi’r ffin ar y daith ryfeddodol hon. Aeth peirianwyr Offa y ffordd fyrraf er mwyn bodloni gofynion eu Brenin, gan nodi cyfoeth mwynau Llanymynech fel cyfoeth Mersia trwy adeiladu ar ragfuriau caer llawer cynharach ac enfawr o Oes yr Haearn. Y Rhufeiniaid oedd y cyntaf i gloddio yma, gryn dipyn o flaen peirianwyr Offa. Ond roedd peirianneg Oes Fictoria'n well na'r un ohonynt, gan dorri'r clogwyni serth ac adeiladu camlesi a rheilffyrdd i gludo’r mineralau oddi yno

Download walk details