Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Daw’r enw ‘Heic Hoffman’ o Odyn Hoffman, un o ddim ond tair odyn galch o’r 20fed ganrif sydd ar ôl ym Mhrydain. Mae’r odyn, y simnai a bryn arbennig Llanymynech yn gefndir i olygfeydd hyfryd o’r dirwedd, y dreftadaeth ddiwylliannol a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Gweler y PDF isod am lwybrau byrrach

Download walk details