Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Taith gerdded gylchol 5.8 milltir o hyd sy’n cynnwys Llwybr Clawdd Offa o Lanwytherin i Langatwg Lingoed. Yna, mae’n dychwelyd trwy dir amaethyddol bryniog ac ar hyd traciau hynafol o gwmpas fferm Tump. Ceir rhai camfeydd a sawl darn serth. Gall fod yn fwdlyd pan fydd y tywydd yn wlyb.

Download walk details