Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Taith gerdded y tu allan i’r ystad o amgylch Castell y Waun, gydag opsiwn i ymweld â’r castell o ddarn o Lwybr Clawdd Offa, gan orffen gyda thraphont a thraphont ddŵr go arbennig.

Pellter: 6.6 milltir / 10.6 km (gydag estyniad o 1 milltir / 1.6 km)
Man cychwyn: Gorsaf drenau’r Waun
Cyfeirnod grid y
man cychwyn: SJ 28464 37801
Disgrifiad what3words
y man cychwyn: odrif.crefftwr.ariannol

Lawrlwytho taflen