Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Yn eira’r gaeaf, byddai’r orsedd gerrig yn Candy Woods yn fwy cartrefol yn Narnia nac yn Swydd Amwythig. Ond mae’r tir hwn yr un mor epig â byd ffantasi C. S. Lewis.  Nododd Clawdd Offa’r ffin â Chymru, a reolwyd yn ddiweddarach gan arglwyddi Normanaidd y Mers a adeiladodd ar ei hyd gestyll mor nerthol â Cair Paravel. Ac fe wnaeth John ‘Mad Jack’ Mytton, a gollodd ei etifeddiaeth trwy gamblo, farchogaeth arth i swper yma un tro. Fe wnaeth hefyd enwi ei fab yn Euphrates ar ôl ei hoff geffyl rasio. A wnaeth Gwrach o Frenhines rewi pennau’r ceffylau? 

Download walk details