Offa's Dyke Path Circular and Linear Walks

If you're not looking for a long distance walk but would like to enjoy the delights of the Trails then we have a superb selection of shorter circular and linear walks.

A foot in both camps - 6.25 miles, Llanymynech walk

Arddleen Circular Walk 3

Black dogs and high tees - 8.5 Miles, Options for shorter route. A walk on the Herefordshire border - Kington, Hergest Ridge and Rushock Hill

Cerdded i wallgofrwydd - 4.5 Milltir, taith gerdded Hen Gwrs Rasio Croesoswallt

Chirk and River Ceiriog Circular Walk

Climb to the edge of the Kingdom - 8.5 Miles, Cwm-sanaham Hill walk

Cŵn duon dychrynllyd - 8.5 Milltir, dewisiadau ar gyfer llwybr byrrach. Taith gerdded ar ffin Swydd Henffordd - Ceintun, Cefn Hergest a Bryn Rushock

Dingestow Tread and Trot circular walk, cycle or ride.

Diwrnodau Allan WWO 1: O amgylch Church Stretton

Diwrnodau Allan WWO 2: O amgylch Craven Arms

Diwrnodau Allan WWO 3: O amgylch Llwydlo

Diwrnodau Allan WWO 4: O amgylch Bishop’s Castle

Dringwch i gyrion y Deyrnas - 8.5 Milltir, taith gerdded Bryn Cwm-sanaham

Dwyrain Trefaldwyn - 3 Milltir, Cymhedrol

Graigfechan Walk, 5.8 Miles

Heic Hoffman - 3 Milltir, Llanymynech

Irresistible Offa Churchstoke

Irresistible Offa Knighton

Irresistible Offa Llanymynech

Irresistible Offa Llanymynech Short

Irresistible Offa Montgomery East

Irresistible Offa Montgomery West

Irresistible Offa New Radnor

Irresistible Offa Presteigne Country

Irresistible Offa Presteigne Town

Irresistible Offa: Cefn Gwlad Llanandras

Irresistible Offa: Dwyrain Trefaldwyn

Irresistible Offa: Gorllewin Trefaldwyn

Irresistible Offa: Llanymynech

Irresistible Offa: Maesyfed

Irresistible Offa: Taith Fer Llanymynech

Irresistible Offa: Tref Llanandras

Irresistible Offa: Trefyclo

Irresistible Offa: Yr Ystog

Llangollen History Trail

Llangynhafal a Hendrerwydd History Walks, Red Route - 4.3 Miles

Llangynhafal Hendrerwydd History Walks, Blue Route - 4.8 Miles

Llwybr Cylchol Sir Fynwy 26 - Llanwytherin i Langatwg Lingoed

Llwybr Hanes Llangollen

Llwybrau Cylchol Sir Fynwy 20 - Llandeilo Gresynni i'r Castell Gwyn

March into madness - 4.5 Miles, Oswestry Old Racecourse walk

Monmouthshire Pathcare Route 18 Monmouth to King's Wood

Monmouthshire Pathcare Route 20 - Llantilio Crossenny to White Castle

Monmouthshire Pathcare Route 26 - Llanvetherine to Llangattock Lingoed

Monmouthshire Pathcare Route 9 - Monmouth to Redbrook

Montgomery East - 3 Miles, Moderate

Newcastle - 8.75 Milltir, Taith Gerdded Newcastle on Clun

Newcastle, old stories - 8.75 Miles, Newcastle on Clun Walk

Oboptu’r ffin - 6.25 milltir, taith gerdded Llanymynech

Offa Hoppa 1: Walton i Geintun

Offa Hoppa 1: Walton to Kington

Offa Hoppa 2: Titley i Geintun

Offa Hoppa 2: Titley to Kington

Offa Hoppa 3: Llanandras i Geintun

Offa Hoppa 3: Presteigne to Kington

Offa Hoppa 4: Norton i Drefyclo

Offa Hoppa 4: Norton to Knighton

Offa Hoppa 5: Cnwclas i Drefyclo

Offa Hoppa 5: Knucklas to Knighton

Offa Hoppa 6: Five Turnings i Drefyclo

Offa Hoppa 6: Five Turnings to Knighton

Taith Gerdded Graigfechan, 5.8 milltir

Taith gerdded gylchol Ardd-lin 3

Taith gerdded gylchol y Waun ac Afon Ceiriog

Taith Gylchol Sir Fynwy 18 - Trefynwy i King’s Wood

Taith gylchol Trotian a Throedio Llanddingad i’w cherdded, ei seiclo neu ei marchogaeth.

Taith Hanes Llangynhafal Hendrerwydd, Llwybr Glas - 4.8 Milltir

Taith Tŵr a Rhagfuriau - Taith gerdded 7 milltir o Sylatyn i Fronygarth.

Taith Tŵr a Rhagfuriau - Taith gerdded 7 Milltir o Sylatyn i Fronygarth.

Teithiau Cerdded Cylchol Sir Fynwy 9 - Mynwy i Redbrook

Teithiau cerdded o amgylch Parc Gwledig Tŷ Mawr

Teithiau Hanes Llangynhafal a Hendrerwydd, Llwybr Coch - 4.3 Milltir

The Hoffman Hike - 3 Miles, Llanymynech

Tower & ramparts ramble - 7 Miles, Selattyn to Bronygarth walk

Walks around Ty Mawr Country Park

WWO 1: Chwareli a Choetiroedd, 4.5 Milltir, Pontesbury

WWO 1: Quarries and Woodland, 4.5 Miles, Pontesbury

WWO 10: Ravens and Skylarks, 6 Miles, Bucknell and Stowe Hill

WWO 10: Y Gigfran a’r Ehedydd, 6 Milltir, Bucknell a Stowe Hill

WWO 11: Clawdd Offa a chopa'r byd, 9.5 Milltir, Bucknell

WWO 11: Offa's Dyke and the top of the world, 9.5 Miles, Bucknell

WWO 12: Glan yr Afon a Dyfrgwn, 5 Milltir, Redlake a Teme

WWO 12: Riverbank and Otters, 5 Miles, Redlake and Teme

WWO 13 ‘Y Tir Diffaith’ yng nghysgod ‘Cadair y Diafol’, 5.5 Milltir, The Bog a Stiperstones

WWO 13: The 'Land of Dereliction' in the shadow of the Devil's Chair, 5.5 Miles, The Bog and Stiperstones

WWO 14 Coedwigoedd a Diwydiant, 7 Milltir, Pontesbury

WWO 14: Forests and industry, 7 Miles, Pontesbury

WWO 15: A Golden Valley in the foothills of the Long Mynd, 6.5 Miles, Darnford Valley

WWO 15: Dyffryn euraidd wrth droed bryniau Long Mynd, 6.5 Milltir, Darnford Valley

WWO 16: Dilyn traciau hynafol fyny fry ar Cothercott Hill, 4.5 Milltir, Picklescott

WWO 16: High up on Cothercott Hill following ancient tracks, 4.5 Miles, Picklescott

WWO 17: ‘Battlestones’ a ‘Sharpstones’, 4.5 Milltir, Cardington Moor.

WWO 17: Battlestones and Sharpstones, 4.5 Miles, Cardington Moor.

WWO 18: Wenlock Edge a ffermdir Ape Dale, 4.5 Milltir, Wenlock Edge

WWO 18: Wenlock Edge and the Farmland of Ape Dale, 4.5 Miles, Wenlock Edge

WWO 2: Dormice and Archangels, 4 Miles, Hope Valley

WWO 2: Pathewod ac Archangylion, 4 Milltir, Hope Valley

WWO 3: Llonyddwch a chopaon coed, 4 Milltir, Bromlow Callow

WWO 3: Tranquillity and tree tops, 4 Miles, Bromlow Callow

WWO 4: Red Kites and Curlew, 4.5 Miles, Prolley Moor

WWO 4: Y Barcud a’r Gylfinir, 4.5 Milltir, Prolley Moor

WWO 6: Brown Hares and Buzzards, 6.5 Miles, Oakeley Mynd

WWO 6: Ysgyfarnogod a bwncathod, 6.5 Milltir, Oakeley Mynd

WWO 7: Ancient hill forts and woodlands, 6 Miles, Bury Ditches

WWO 7: Bryngaerau hynafol a choetiroedd, 6 Milltir, Burry Ditches

WWO 8 Gwlad y Gororau a blas o Glawdd Offa, 4 Milltir, Graig Hill.

WWO 8: Border country and a taste of Offa's Dyke, 4 Miles, Graig Hill

WWO 9: Dolydd a choedwigoedd, 5.5 milltir, Darky Dale

WWO 9: Meadows and woods, 5.5 Miles, Darky Dale

WWO Days Out 1: In and around Church Stretton

WWO Days Out 2: In and around Craven Arms

WWO Days Out 3: In and around Ludlow

WWO Days Out 4: In and around Bishop's Castle