Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dylai’r enw Newcastle on Clun ddweud y cyfan sydd angen ei wybod am y dyffryn hwn. Mae llaw orchfygol yr arglwyddi Normanaidd a reolai’r coridor hwn i mewn i berfeddwlad Cymru yn amlwg. Ond beth am Offa? Roedd y Clawdd bygythiol ar draws y Clun yn nodi ei fwriadau tiriogaethol; Fi yw brenin Mercia, peidiwch â’m herio i. Efallai bod ffermio yn y dyffryn wedi dileu croesfan y clawdd, ond mae tomen  y Fron wedi goroesi. Mae ei wreiddiau'n dyddio’n ôl i gyfnod mwy na mil o flynyddoedd cyn Offa hyd yn oed.

Gweler y PDF ar gyfer llwybrau byrrach

Download walk details