Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Taith gerdded o Gas-gwent i Tutshill ac ymlaen i derfynfa ddeheuol Llwybr Clawdd Offa ger Sedbury.

Pellter: 5.3 milltir / 8.5 km
Man cychwyn: Gorsaf drenau Cas-gwent
Cyfeirnod grid y
man cychwyn: ST 53641 93689
Disgrifiad what3words
y man cychwyn: cofnodwn.affaith.disgrifiad

Lawrlwytho taflen