Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Taith gerdded sy’n dilyn Llwybr Prestatyn–Dyserth ac ym ymweld â therfyn gogleddol Llwybr Clawdd Offa. Gellir gwneud taith gerdded estynedig i Raeadr Dyserth.

Pellter: 6milltir / 9.7 km (gydag estyniad o 2.2 milltir / 3.5km)
Man cychwyn: Gorsaf drenau Prestatyn
Cyfeirnod grid y
man cychwyn: SJ 06417 83079
Disgrifiad what3words
y man cychwyn: ychydig.adolygaf.bricyll

Lawrlwytho taflen