Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae’r daith hon yn mynd â chi ar hyd llwybr cylchol sy’n cysylltu llwybr y gamlas â llwybrau troed nodedig yn yr ardal hon. Ewch i gyfeiriad y gogledd ar hyd Camlas Maldwyn o Ardd-lin i Four Crosses. Oddi yma, ymunwch â Llwybr Clawdd Offa, gan fynd i gyfeiriad y de trwy dir fferm agored er mwyn ymuno â Llwybr Hafren. Ailymunwch â llwybr y gamlas yng Nghei’r Trallwng a heibio i Lociau Burgedin cyn dod i Ardd-lin.

• Taith lawn 11.5 milltir / 18.5km

• Taith fyrrach trwy Gei’r Trallwng: 7.5 milltir / 12km

• Taith fyrrach trwy Four Crosses: 7 milltir / 11.2km

 

Download walk details