PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

South of Robin Hood's Bay

Boggle Hole

Peak Alum Works

Robin Hood's Bay from Ravenscar

Ravenscar from the South

Ravenscar near WW2 Radar Station

Hayburn Wyke

Near Burniston

Scalby Mills