PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

O wyliau cerdded gwych i farchnadoedd lleol neu ffeiriau pentref, mae rhywbeth yn digwydd o hyd. Edrychwch ar y rhestr o ddigwyddiadau i weld beth sydd ymlaen.

Gallwch ychwanegu eich digwyddiad chi i’r calendr. 

Walking Event Running Event General Event