Oriel yr Anfarwolion

Mae pawb sydd yma wedi cerdded Llwybr Clawdd Offa ac mae gan bob un ohonyn nhw straeon gwych i’w hadrodd. Os ydych chi wedi cwblhau’r daith gerdded hon yn y gorffennol ac yn dymuno ymddangos yma, yna cysylltwch â thîm Llwybr Clawdd Offa i ddweud wrthyn nhw. Ar ôl i chi gwblhau’r daith, bydd croeso i chi ymuno â’n Horiel Anfarwolion wych a derbyn eich cylch allweddi yn rhad ac am ddim.

Os ydych chi ar fin cychwyn ar eich taith, lawrlwythwch y Cerdyn Cwblhau ar y dudalen hon a chael dyddiad wedi’i stampio arno ar gychwyn a diwedd eich taith. Gellir gwneud hyn mewn o leiaf tri lleoliad arall ar hyd y ffordd hefyd. Gellir ei stampio mewn swyddfeydd post, tafarndai, llefydd gwely a brecwast a mannau cyhoeddus eraill.  Anfonwch eich cerdyn wedi’i gwblhau yn ôl atom yn y cyfeiriad sydd ar y cerdyn. Yna byddwn yn anfon manylion atoch ar sut y gallwch chi ymddangos yn Oriel yr Anfarwolion 

Michelle Gollins

Dyddiad Cwblhau - 14/10/2019

Jasmin & Frank Thiel

Dyddiad Cwblhau - 27/09/2019

Gina & Ali Davies

Dyddiad Cwblhau - 29/07/2019

Ronald Edwin Heath

Dyddiad Cwblhau - 18/07/2019

Peter Riley

Dyddiad Cwblhau - 18/07/2019

Janette armstrong

Dyddiad Cwblhau - 18/07/2019

Paul Cherrett

Dyddiad Cwblhau - 18/07/2019

William Manship

Dyddiad Cwblhau - 12/07/2019

Tim Couchman & Chris Hornby

Dyddiad Cwblhau - 22/05/2019

David Gray

Dyddiad Cwblhau - 18/05/2019

Martin Turner

Dyddiad Cwblhau - 16/05/2019

Muddy Boots

Dyddiad Cwblhau - 15/05/2019

Jeff Floyd

Dyddiad Cwblhau - 14/05/2019

Cindy Edwards, Nichola Southern, Emma Dicks, Sandy Dicks, Becky Stock & Joanne Carwardine

Dyddiad Cwblhau - 04/05/2019

Kara and Ben

Dyddiad Cwblhau - 21/04/2019

Julie & Stephen

Dyddiad Cwblhau - 21/04/2019

Nia albiston

Dyddiad Cwblhau - 24/03/2019

Gordon Hughes

Dyddiad Cwblhau - 24/03/2019

Angela, Dawn & Dyanne

Dyddiad Cwblhau - 10/03/2019

John Admans

Dyddiad Cwblhau - 23/10/2018