PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Llwybr Arfordir Sir Benfro – Llwybrau Cylchol a Llinol

Os nad ydych chi’n chwilio am daith gerdded hirfaith ond yr hoffech chi fwynhau gogoniant y Llwybrau, yna mae gennyn ni ddewis gwych o deithiau cerdded byrrach cylchol a llinol.

Historic monument walk: St Non’s Chapel and St Davids

Llandudoch i Draeth Poppit

Llwybr henebion: Capel Santes Non a Thyddewi

Poppit Sands to Allt-y-goed cattle grid

Porthstinian/Porth Clais – ymyl clogwyn garw – 6 milltir (9.6km) – darn rhagorol o’r arfordir ar gyfer gweld adar y môr, blodau arfordirol, morloi a llamhidyddion

St Dogmaels to Poppit Sands

St Justinians/Porth Clais - Rugged cliff edge - 6 miles (9.6km) - An excellent stretch of Coast for spotting sea birds, coastal flowers, seals and porpoise

Traeth Poppit i grid gwartheg Allt-y-coed