Llwybr Arfordir Sir Benfro – Llwybrau Cylchol a Llinol

Os nad ydych chi’n chwilio am daith gerdded hirfaith ond yr hoffech chi fwynhau gogoniant y Llwybrau, yna mae gennyn ni ddewis gwych o deithiau cerdded byrrach cylchol a llinol.

Llandudoch i Draeth Poppit

Llwybr henebion: Capel Santes Non a Thyddewi

Porthstinian/Porth Clais – ymyl clogwyn garw – 6 milltir (9.6km) – darn rhagorol o’r arfordir ar gyfer gweld adar y môr, blodau arfordirol, morloi a llamhidyddion

Traeth Poppit i grid gwartheg Allt-y-coed