Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dadorchuddiwyd yr arwyddbost newydd ar gyfer pwynt dechrau/gorffen y llwybr yn Llandudoch ym mis Gorffennaf 2009. Yna mae’r llwybr yn dilyn y ffordd lled llawn a heb balmant. Mae Gwesty’r Webley ger Poppit a’r Ferry Inn yn Llandudoch yn llecynnau poblogaidd gan gerddwyr sy’n dathlu cwblhau Llwybr yr Arfordir. Dilynwch y llwybr oddi ar y ffordd sy’n mynd drwy’r twyni tywod am 600m i’r dwyrain o Poppit. Am resymau sydd wedi hen ddiflannu i niwl y gorffennol, lleolwyd y plac dechrau/gorffen swyddogol gerllaw maes parcio Poppit. Dringfeydd graddol. Golygfeydd ar draws aber Afon Teifi.

Math o gerdded: Hawdd iawn