Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae’r llwybr 4.5 milltir hwn o Eglwys Gadeiriol Tyddewi i harbwr cysgodol Porth Clais, heibio i Ffynnon a Chapel Santes Non, yn cynnwys rhai o henebion gorau’r ardal.

Mae Tyddewi, dinas leiaf Cymru, yn gartref i ryw 200 o adeiladau rhestredig. Sefydlwyd y gymuned ar lan Afon Alun gan Dewi, nawddsant Cymru, yn y chweched ganrif. Does dim prinder o dafarndai a mannau bwyta llawn cymeriad yn Nhyddewi a’r pentrefi cyfagos. Mae’r llwybr yn cynnwys llwybrau troed wedi’u palmantu a rhai naturiol, lonydd cefn tawel, ynghyd â llwybrau ceffyl a rhywfaint o gerdded ar ffyrdd llai. Nid oes yr un gamfa ar hyd y darn hwn o’r llwybr, felly mae’n ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn neu fygi.

Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar wefan Croeso Cymru neu edrychwch ar y llwybr ar wefan Viewranger