PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Choose the England Coast Path Region you would like a description for from the list below.

The England Coast Path is opening in sections. Open sections are described here. The path aims to stay as close to the coast as possible. In many places that means you will be walking right alongside the coast. In some places the path heads inland, usually only for short distances. The open sections of the path are well signed, look out for the distinctive acorn waymarkers. Away from towns and villages you will usually find the path has a natural, unmade surface, some areas will get muddy in wet weather. Closer to where people live you might find smooth surfaced paths, and in towns and villages you may be walking on promenades or pavements alongside roads.

North West

Find route descriptions for the North West

Find out more

North East

Find route descriptions for the North East

Find out more

South West

Find route descriptions for the South West

East

South East

Find route descriptions for the South East

Find out more