Inclusivity at the heart of the Countryside Code

Countryside Code bilingual logo

Mae cynhwysiant wedi bod wrth galon y broses o ddiwygio’r Cod Cefn Gwlad; rydym wedi creu canllaw a fydd o gymorth a gwerth i nifer o bobl trwy iaith, delweddau a sianeli cyfathrebu cynhwysol. Fel rhan o’r ymagwedd hwn, rydym wedi cyfieithu’r Cod i ieithoedd eraill heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg fel y gall mwy o bobl fanteisio ar y cyngor sydd ynddo. Trwy gyfieithu’r Cod Cefn Gwlad, gobeithiwn annog mwy o bobl i dreulio amser yn yr awyr agored, gan deimlo’n hyderus eu bod yn gwneud y peth iawn o ran parchu, diogelu a mwynhau byd natur.

Dewiswch eich iaith

Ieithoedd A-F  (Almaeneg / Arabeg / Bengaleg / Cernyweg / Eidaleg / Ffrangeg)
Ieithoedd G-R  (Gwjarati / Hindi / Portiwgaleg / Pwnjabeg / Pwyleg / Rwsieg)
Ieithoedd S-W (Sbaeneg / Tamileg / Tsieinëeg / Twrceg / Wrdw)

Ieithoedd A-F