PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Mae’r taflenni a restrir isod ar gael i’w lawrlwytho fel ffeiliau pdf.

Cerdyn post Llwybr Cenedlaethol Llwybr Glyndŵr:  lawrlwytho 

Meysydd gwersylla a thai bync Llwybr Glyndŵr: Meysydd gwersylla a thai bync ar hyd Llwybr Glyndŵr. Mae’r rhestr yn cynnwys manylion cyswllt, cyfeirnod grid a’r pellter oddi wrth y llwybr ar gyfer pob safle: lawrlwytho 

Canllaw digwyddiadau: Canllaw sylfaenol ar gyfer rheoli digwyddiadau ar bob Llwybr Cenedlaethol: lawrlwytho