PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Mae’r taflenni a restrir isod ar gael i’w lawrlwytho fel ffeiliau pdf.

Cerdyn post Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa: lawrlwytho 

Taflen Llwybr Clawdd Offa – y Gororau Ysblennydd: Gwybodaeth am Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Ar gael yn Gymraeg a Saesneg:  lawrlwytho