English

Cau Llwybr Dros Dro - Brockweir i Bont Bigsweir, Llwybr Glan yr Afon.

Gan fod gwaith yn cael ei wneud ar glawdd sydd wedi syrthio ar lan afon Gwy ger Bigsweir House mae’r darn o Lwybr Clawdd Offa sydd ar lan yr afon rhwng Brockweir a Phont Bigsweir ar gau dros dro. 

Defnyddiwch lwybr mewndirol Llwybr Clawdd Offa trwy Gomin St Briavel a’r Hudnalls, fel y nodir ar y map hwn. 

Byddwn yn postio eitem newyddion arall yma pan fydd posibl defnyddio’r llwybr ar lan yr afon unwaith eto.