Cyfres Deledu Wonders of the Border

Llwybr Clawdd Offa fydd seren cyfres deledu newydd sy’n cael ei darlledu gan ITV yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Sean Fletcher TV presenter walking Offa's Dyke Path with hills in the background
Sean Fletcher yn cerdded Llwybr Clawdd Offa
Ar Wonders of the Border bydd cyflwynydd Good Morning Britain a Countryfile Sean Fletcher yn ymweld â dros 50 o leoliadau ar hyd y Llwybr Cenedlaethol 177 milltir o hyd ac yn cwrdd â rhai o’r amrywiaeth anhygoel o bobl sydd wedi cartrefu ar y gororau rhwng Cymru a Lloegr.

 

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ITV Cymru Wales am 7.30pm o ddydd Iau 15 Ebrill gyda darllediad rhwydwaith o’r gyfres chwe rhan wedi’i gynllunio ar gyfer gwylwyr ITV ledled y DU yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Athro David Watkins, un o delynorion gorau'r wlad, yn cyfansoddi darn newydd ar gyfer Walking with Offa / Cerdded gydag Offa

Dyma'r Athro'n chwarae sonata Gymreig

Music on Offa
20 Mawrth 2021

Cyfle i wireddu eich addunedau Blwyddyn Newydd!!

Mae'r haul yn dod allan - felly ewch am dro ar eich hoff Lwybr Cenedlaethol - neu ewch i grwydro un newydd!

Wedi’r holl stormydd diweddar mae problemau wedi bod ar lawer o’r Llwybrau – a phwy ond y cerddwr mwyaf mentrus fyddai eisiau bod y tu allan beth bynnag?? Ond mae’r tywydd yn gwella wrth i’r Gwanwyn nesáu felly mae swyddogion y Llwybr wedi bod allan yn sicrhau bod y llwybrau’n glir ac yn ddiogel (neu fod dargyfeiriadau priodol yn eu lle). Felly cofiwch bod angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad priodol a’ch bod yn caniatáu amser ar gyfer unrhyw ddargyfeiriadau dros dro. Rydym am i chi fwynhau’r llwybrau eiconig hyn a’r lleoedd arbennig sydd ar eu hyd-ddynt – felly allan â’r esgidiau glaw a dechreuwch gynllunio’ch taith gerdded nesaf!