English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

The Thames foreshore has fascinating places.  Once upon a time, it was a place where people made a living, by scavanging (the 'mudlarks'). Nowadays, there are archeologists (seen here working near the Tower of London), Thames 21 volunteers picking up litter, or people walking on the river edge (be careful that you know the tides and where the steps are up to the streets).

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
St Katharine's & Wapping, London EC3N 4AB, UK