PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae Canolfan Owain Glyndŵr wedi'i hadeiladu ar safle'r senedd enwog a gynhaliwyd ym 1404 lle coronwyd Owain yn Dywysog Cymru. Rhoddwyd yr adeilad rhestredig Gradd 1 hwn i dref Machynlleth gan yr Arglwydd Davies o Llandinam ym mis Chwefror, 1912. Yn dilyn adnewyddiad helaeth, a gostiodd tua £250,000, mae'r Ganolfan bellach wedi ailagor fel Canolfan Treftadaeth Genedlaethol.

Mae gan y Ganolfan arddangosfa ryngweithiol ac addysgiadol newydd ar fywyd, cyfnod a gweledigaeth Owain Glyndŵr - arweinydd gwrthryfelwyr, arwr cenedlaethol a thywysog hunanapwyntiedig Cymru ar ddechrau'r bymthegfed ganrif.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8EE, DU