English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ac i'r de o Lyn Tegid, mae Llyn Efyrnwy yng nghanol ardal anghysbell a hardd Mynyddoedd y Berwyn. Gyda rhaeadrau ysblennydd, a chefn gwlad eang heb ei ddifetha, mae ymweliad â Llyn Efyrnwy yn ddiwrnod bendigedig ar gyfer yr teulu cyfan.

Mae canolfan ymwelwyr yr RSPB yn lle delfrydol i ddechrau eich ymweliad. Ymunwch â’r llwybr drwy'r coetir a byddwch yng nghanol yr adar yn fuan iawn.

Dylech fod yn gallu gweld a chlywed y gwybedog brith a'r tingoch, tra bod trochwyr yn nythu ger y llyn a’r nentydd creigiog, gwyachod mawr copog a hwyaid danheddog yn nofio ar y dŵr, ac uwch eich pen, brain, boncathod a hebog tramor efallai, yn hedfan fry.

Llogwch feic a seiclwch o amgylch y llyn neu beth am logi cwch neu fynd i hwylfyrddio? Cofiwch fynd am dro ar hyd y llwybr cerfluniau diddorol.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Llanwddyn, Croesoswallt, Powys, SY10 0LZ