PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Kit's Coty House and its neighbour, Little Kit's Coty House, are the remains of two megalithic 'dolmen' burial chambers. Kit's Coty is the larger of the two monuments, with three uprights and a massive capstone, while the smaller, Little Kit's Coty (also known as the Countless Stones), is now a jumble of sarsens.

Although the origins of their names are unknown, what is certain is that long barrows such as these were initially constructed during the early Neolithic period to act as communal burial sites.

Both are located in an open field offering fantastic views across the North Downs and Medway Valley.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Old Chatham Rd, Blue Bell Hill, Aylesford ME20 7EZ, UK