PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Gwarchodfa natur Glaslyn yw’r fwyaf o fewn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, ac mae’n rhan ganolog o fynyddoedd y Cambria. Mae ehangder mawr y gweundir grug, â'i ardaloedd corsiog, yn amgylchynu llyn agored ar yr ucheldir. Gellir mwynhau golygfeydd ysblennydd o'r olygfan.

Gall Glaslyn fod yn rhyfeddol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond peidiwch â cholli cyfle i ymweld ym mis Gorffennaf/Awst, pan fydd y grug llawn blodau’n troi’r warchodfa’n borffor. Cadwch lygad hefyd am un o hynodion y llyn, sef y gwair merllyn, sy'n aml yn cael ei olchi i’r lan ar ôl tywydd garw.

Beth am wneud diwrnod ohoni a dilyn llwybr sain Glaslyn a Bugeilyn?

Mae’r warchodfa ar y ffordd fechan rhwng y B4518 ger Penffordd-las a'r A489 ym Machynlleth.

Manylion yr atyniad