English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Enjoy a five mile round trip on The Cholsey and Wallingford Railway- a preserved former Great Western Railway branchline. The line links the national railway network at Cholsey, with the historic market town of Wallingford, Oxfordshire. Trains run on selected weekends and bank holidays throughout the year and, where available, are steam hauled. Visit the website to find out more about the railway and for train times and fares.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Wallingford, Oxfordshire OX10, UK