Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae’r daith hon yn mynd â chi ar hyd llwybr cylchol sy’n cysylltu llwybr y gamlas â llwybrau troed nodedig yn yr ardal hon. Ewch i gyfeiriad y gogledd ar hyd Camlas Maldwyn o Ardd-lin i Four Crosses. Oddi yma, ymunwch â Llwybr Clawdd Offa, gan fynd i gyfeiriad y de trwy dir fferm agored er mwyn ymuno â Llwybr Hafren. Ailymunwch â llwybr y gamlas yng Nghei’r Trallwng a heibio i Lociau Burgedin cyn dod i Ardd-lin.

• Taith lawn 11.5 milltir / 18.5km

• Taith fyrrach trwy Gei’r Trallwng: 7.5 milltir / 12km

• Taith fyrrach trwy Four Crosses: 7 milltir / 11.2km

 

Download walk details