Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae Llwydlo’n cynnig diwrnod allan braf i’r teulu cyfan, gyda digon o bethau i’ch cadw’n brysur. Mae’r daflen hon yn cynnwys rhai o uchafbwyntiau’r dref, gan gynnwys taith gerdded hamddenol ar hyd afon Tefeidiad lle gellir gweld mannau hanesyddol, pensaernïol a daearegol o ddiddorol; a’r dewis o daith gerdded hirach i Bromfield.

Gweler y PDF am lwybr hirach.

Download walk details