Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae’r daith hon drwy hanes yn cychwyn gyda chylch cerrig o’r Oes Efydd, Tŵr Fictorianaidd a thŵr gwylio or Ail Ryfel Byd ar Fryn Sylatyn. Does fawr o fannau ar hyd yr 80 milltir, ble mae clawdd pridd a ffos lydan Clawdd Offa i’w gweld mor drawiadol. Dim ond yr olygfa bell o Gastell y Waun o’r 14eg ganrif sy’n cystal.

Gweler y PDF isod am lwybr byrrach

Download walk details