Newyddion o 2023

Pont Gwaith Gwifrau Tyndyrn yn ailagor ar ôl gwaith adnewyddu

Ailagorodd Pont Gwaith Gwifrau Tyndyrn ar 26 Mai 2023 ar ôl bod ar gau am flwyddyn ar gyfer gwaith atgyweirio strwythurol. Roedd y gwaith yn cynnwys ailosod y dec cyfan, tynnu’r hen strwythur pren a rhoi trawstiau dur “llawer ysgafnach” yn ei le a byrddau dec pren ysgafn “haws i’w cynnal”.  Mae’r bont yn gyswllt pwysig iawn ar draws Afon Gwy i gerddwyr a beicwyr, ac mae’n cysylltu â Llwybr Clawdd Offa a’i olygfan eiconig ym Mhulpud y Diafol, ac i feicwyr mae’n cysylltu â Ffordd Werdd Dyffryn Gwy i Gas-gwent.

Wireworks Bridge at Tintern

Newyddion o 2022

Cyfres deledu Wonders of the Border

Bydd Llwybr Clawdd Offa yn serennu mewn cyfres deledu newydd sy’n cael ei darlledu gan ITV yn ystod mis Ebrill a Mai.

Sean Fletcher TV presenter walking Offa's Dyke Path with hills in the background
Sean Fletcher yn cerdded Llwybr Clawdd Offa

Yn Wonders of the Border bydd cyflwynydd Good Morning Britain a Countryfile Sean Fletcher yn ymweld â mwy na 50 o leoliadau ar hyd y Llwybr Cenedlaethol 177 milltir o hyd ac yn cwrdd â rhai o’r bobl anhygoel sydd wedi ymgartrefu yn y gororau rhwng Cymru a Lloegr.

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ITV Cymru Wales o 7.30pm nos Iau 15 Ebrill gyda darllediad rhwydwaith o’r gyfres chwe rhan wedi’i gynllunio ar gyfer gwylwyr ITV ledled y DU yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Newyddion o 2021

Yr Athro David Watkins, cyfansoddwr darn newydd ar gyfer Walking with Offa / Cerdded gydag Offa

Dyma un o delynorion gorau’r wlad yn chwarae sonata Gymreig:

 

Music on Offa
20 Mawrth 2021