Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Taith hamddenol i Bontrobert ar Lwybr Glyndŵr drwy dir coediog ar hyd afon Efyrnwy. Ewch yn ôl ar hyd Llwybr Ann Griffiths, sy’n fwy egnïol, ar ochr arall yr afon.

Pellter: 7 milltir/11.25 km
Cyfeirnod Grid y Man Cychwyn: SJ 0659 1282
What3Words: inferior.hindering.pizzas

Lawrlwytho taflen