Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Codi’n raddol ar Lwybr Glyndŵr dros diroedd comin a dolydd blodau gwyllt. Yna mwynhewch ddychwelyd yn hamddenol ar lan yr afon ar Lwybr Anne Griffiths, a enwyd ar ôl yr emynydd enwog o’r 18fed ganrif a ymgartrefodd yn yr ardal hon.

Pellter: 6 milltir/9.5 km

Download walk details