Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Cronfa ddŵr wedi’i hadeiladu gan ddyn yw Llyn Clywedog, a grewyd drwy adeiladu Argae Clywedog. Mae gan y llyn arwynebedd o 615 erw (230 o gaeau pêl-droed), mae'n 216 troedfedd o ddyfnder ar ei ddyfnaf a thua chwe milltir o hyd.

Mae Llwybr Glyndŵr yn pasio o dan yr argae cyn mynd ar hyd glan ddeheuol y llyn. Fe welwch chi fywyd gwyllt prin bob cam o’r daith, gyda barcutiaid a bwncathod yn aml i’w gweld yn hedfan uwchben. Mae'r coetir a'r nentydd mynyddig clir hefyd yn lle gwych i ymchwilio ar gyfer unrhyw ddarpar anturiaethwyr.

Yn yr ardal wylio sydd uwchben yr argae, mae Hafren Trent wedi creu platfform uchel wedi'i gysgodi rhag yr elfennau, lle gallwch chi fwynhau golygfa banoramig o'r wlad o’ch cwmpas.

Ewch i wefan Llanidloes i ddarganfod mwy am y gronfa ddŵr a gwefan Hafren Trent i gael gwybodaeth am ymweld â hi.

 

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Llyn Clywedog, Powys, DU