Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Cerddwch ran o un o afonydd harddaf a hiraf Prydain. Gyda’i hanes cyfoethog, bywyd gwyllt, llwybrau gwastad a dim camfeydd, mae'n lle perffaith i ddod â'r teulu a'r ci.

Dechreuwch yn y Drenewydd a byddwch yn cyrraedd y Trallwng 14 milltir yn ddiweddarach. Gallwch neidio ar y bws neu fynd ar drên yn ôl i'r Drenewydd neu os ydych chi am her, dilynwch Lwybr Cenedlaethol Llwybr Glyndŵr.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Croeso Cymru.