Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae adeilad hardd Oriel y Parc yn cynnwys canolfan ymwelwyr, stiwdio artist preswyl, ystafell ddarganfod sy’n cynnal gweithgareddau celf a natur ar gyfer y teulu cyfan, tŵr sy’n cynnal arddangosfeydd celf lleol a dosbarthiadau yn y gymuned, a chaffi. Mae’r atyniad yn oriel rad ac am ddim o safon ryngwladol sy’n arddangos dehongliadau artistiaid o’r dirwedd, o blith casgliadau niferus Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Tyddewi, Sir Benfro SA62 6NW, DU