Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Camwch yn ôl drwy amser yng Nghastell Henllys, bryngaer unigryw o’r Oes Haearn sy’n cynnwys atgynyrchiadau gwych o dai crwn yr Oes Haearn, a adeiladwyd yn union ar ben olion bryngaer wedi'i chloddio, sy’n dyddio’n ôl 2,400 o flynyddoedd.

Mae Castell Henllys, sy’n Heneb Restredig, yn un o blith nifer o gaerau pentir yn y Parc Cenedlaethol sy’n dyddio’n ôl i tua 600CC, ond dyma’r unig un ble gallwch chi fynd i mewn i dŷ crwn a malu blawd a phobi bara fel yr arferai’r Celtiaid wneud!

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Meline (ger Crymych), Sir Benfro SA41 3UR, DU