Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth am y Llwybrau Cenedlaethol, byddwn yn falch o glywed gennych. Dewiswch y Llwybr rydych am gysylltu ag ef drwy’r opsiwn gwymplen gyferbyn. Os ydych am gysylltu â rhywun ynglŷn â Llwybr Arfordir Lloegr, defnyddiwch y dolenni isod: 

Cysylltu â Llwybr Arfordir Gogledd Ddwyrain Lloegr
Cysylltu â Llwybr Arfordir Gogledd Orllewin Lloegr
Cysylltu â Llwybr Arfordir De Ddwyrain Lloegr
Cysylltu â Llwybr Arfordir De Orllewin Lloegr 

O 1 Ebrill 2020, fel mesur dros dro, mae rheolaeth y wefan deuluaidd hon ar gyfer Cymru a Lloegr wedi symud o Walk Unlimited i Natural England (ac ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru). Hyd nes y penderfynir ar ddull parhaol o reoli’r wefan hon, mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau dros dro o ran ymarferoldeb, nodweddion a chyfleoedd busnes sydd ar gael. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod y wefan yn cael ei gweithredu’n ddidrafferth yn ystod yr amgylchiadau dros dro hyn. Rydym yn gobeithio y byddwch yn parhau i weld y wefan hon yn ddefnyddiol ac y cewch eich ysbrydoli i ymweld â/neu ailymweld â’r llwybrau eiconig hyn.